Κιρσοκήλη

Κιρσοκήλη είναι η διάταση των φλεβών του όρχεως, κάτι ανάλογο με τους κιρσούς των φλεβών των κάτω άκρων (φλεβική ανεπάρκεια). Είναι ανδρική νόσος (αφορά μόνο τους άνδρες), έχει το συνθετικό κήλη, αλλά στην ουσία δεν πρόκειται για κήλη, με την έννοια της εξόδου κάπου σπλάχνου από το κοιλιακό τοίχωμα, μέσω κάποιου κηλικού στομίου, αλλά με την έννοια της προβολής διατεταμένων φλεβών. Ετυμολογικά δηλαδή είναι κάτι ανάλογο με την βρογχοκήλη, την προβολή δηλαδή του διογκωμένου θυρεοειδή αδένα.

    

 

 

 

 

Η κιρσοκήλη στην αρχή συμβαίνει στον αριστερό όρχι, ενώ στη συνέχεια μπορεί να εμφανιστεί και στον δεξιό (αυτό συμβαίνει για ανατομικούς λόγους, η αποχέτευση του αίματος δηλαδή του αριστερού όρχι είναι πιο δύσκολη αριστερά, οπότε αυτός είναι που προσβάλλεται πρώτος).

varicocele05Photograph of a Large VaricoceleΗ κιρσοκήλη εμφανίζεται συνήθως, ως αίσθημα βάρους ή δυσφορίας στον όρχι, ο ασθενής μπορεί να ψηλαφήσει μια μαλακή μάζα η οποία δεν έχει σαφή όρια και είναι το διατεταμένο φλεβικό πλέγμα. Αυτή η κατάσταση μπορεί να εμποδίσει την ομαλή ανάπτυξη του όρχι που πάσχει και να επηρεάσει την ποιότητα του σπέρματος και επομένως τη γονιμότητα του ασθενή.

Η κιρσοκήλη εμφανίζεται στο 11-12% των ανδρών και στο 50% περίπου αυτών που έχουν πρόβλημα υπογονιμότητας.

Πρέπει να τονισθεί εδώ, όπως επισημαίνει ο χειρουργός Σταύρος Τσιριγωτάκης, ότι η θεραπεία της κιρσοκήλης όσο γίνεται σε μικρότερη ηλικία τόσο καλύτερα είναι τα αποτελέσματα της σε ότι αφορά την ποιότητα σπέρματος και το οποίο φαίνεται σε 3-5 μήνες μετά την επέμβαση, ενώ σε μεγαλύτερα άτομα φαίνεται ότι δεν προσφέρει αξιόλογα αποτελέσματα.

Η θεραπεία της κιρσοκήλης είναι η χειρουργική (ο εμβολισμός αποφεύγεται πλέον) με τεχνικές ανάλογες του σταδίου της κιρσοκήλης. Η ομάδα του κ. Τσιριγωτάκη εκτελεί και μικροχειρουργική τεχνική, όταν το στάδιο της κιρσοκήλης το επιτρέπει, όπου ο ασθενής μπορεί να εξέλθει της κλινικής μετά από 3-4 ώρες.