Ο ΕΞΟΦΘΑΛΜΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΠΛΗΡΩΣ? ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΕΙ ΜΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΛΕΤΕΣ!

Ο ΕΞΟΦΘΑΛΜΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΠΛΗΡΩΣ? ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΕΙ ΜΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΛΕΤΕΣ!

Εξόφθαλμος – Θυρεοειδική οφθαλμοπάθεια

Στον εξόφθαλμο υπάρχει μια γενική πεποίθηση ότι η θυρεοειδική οφθαλμοπάθεια στην νόσο του Graves είναι μια “χρόνια” ασθένεια, δηλαδή ότι τα μάτια των ασθενών δεν επιστρέφουν στο πώς ήταν πριν εμφανιστεί ο εξόφθαλμος. Για το λόγο αυτό κάναμε μια μελέτη και εξετάσαμε αυτό το πρόβλημα (εξόφθαλμος) τόσο από την πλευρά του ασθενούς όσο και από την μεριά του γιατρού.
Σχεδιασμός Μελέτης: Μελετήσαμε την εξαφάνιση ή όχι του εξόφθαλμου, ανεξάρτητα από τη θεραπεία, σε όλους τους ασθενείς που είχαμε για τουλάχιστον 10 χρόνια. Οι ασθενείς υποβλήθηκαν σε οφθαλμολογική εξέταση και τους ζητήθηκε να απαντήσουν σε ένα ερωτηματολόγιο σχετικά με την άποψη που είχαν οι ίδιοι για την εμφάνιση/εξαφάνιση του εξόφθαλμου.
Αποτελέσματα: Μελετήσαμε 64 ασθενείς (εξόφθαλμος). Μεταξύ της πρώτης και της τελευταίας εξέτασης, οι ασθενείς έλαβαν διάφορους τύπους θεραπείας για την ασθένεια του θυρεοειδούς τους και για την θυρεοειδική οφθαλμοπάθεια. Στο τέλος της παρακολούθησης, το εξόφθαλμο θεωρήθηκε ότι εξαφανίστηκε βάσει αντικειμενικών κριτηρίων σε 5 ασθενείς και βάσει υποκειμενικών κριτηρίων σε 16 ασθενείς. Όταν εξετάσαμε στους ασθενείς μας και τα δύο είδη κριτηρίων (υποκειμενικά και αντικειμενικά), μόνο 2 ασθενείς είχαν εκπληρώσει όλα τα κριτήρια και μπορούσαν να θεωρηθούν ότι δεν είχαν πια οφθαλμοπάθεια.

Συμπεράσματα

Η θυρεοειδική οφθαλμοπάθεια (εξόφθαλμος) είναι μια χρόνια ασθένεια στη μεγαλύτερη πλειοψηφία των ασθενών. Ακόμη και μετά από πολύ καιρό από την εμφάνισή της, η πλήρης εξαφάνιση είναι σπάνια, παρόλο που μια μειοψηφία των ασθενών πιστεύει ότι δεν την έχει πλέον. Τα ευρήματά μας συμφωνούν με εκείνα των μεγαλύτερων κέντρων χειρουργικής θυρεοειδούς παγκοσμίως και έχουν προφανείς επιπτώσεις στη διαχείριση των ασθενών μας αλλά και στην παροχή συμβουλών.
#θυρεοειδής #εξόφθαλμο #οφθαλμοπάθεια #Graves #θυρεοειδοπάθεια#χειρουργική_θυρεοειδή #τοξικό_αδένωμα #θυρεοειδεκτομή#ελάχιστα_επεμβατική_θυρεοειδεκτομή #θυρεοειδική_οφθαλμοπάθεια#thyroid #thyroid_surgery #ΘΥΡΟΕΙΔΗΣ #thiroidis

www.tsirigotakis.gr