ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ – Παροχή ιατρικών υπηρεσιών στους μοναχούς

ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ – Παροχή ιατρικών υπηρεσιών στους μοναχούς

Επίσκεψη στο Άγιον Όρος για προσκύνημα και άντληση ψυχικής δύναμης για το έργο μας. Ταυτόχρονα προσφορά ιατρικής εξέτασης αλλά και διενέργεια επεμβάσεων στους μοναχούς των μονών που επισκέφθηκε ο χειρουργός Σταύρος Τσιριγωτάκης. Δείγμα της ελάχιστης προσφοράς που μπορούσαμε να κάνουμε σε αυτούς που κρατούν τις Θερμοπύλες της Ορθοδοξίας μας.