Επεμβάσεις μαστού

Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ, ΑΠΑΙΤΕΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ!

ΓΙΝΟΝΤΑΙ 60% ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ.

Η χειρουργική του καρκίνου πρέπει να είναι ριζική και ογκολογική. Στον καρκίνο του μαστού έχει τεράστια σημασία και η αισθητική, έχουμε την εμπειρία και μπορούμε να σου προσφέρουμε ριζικότητα με άριστο αισθητικό αποτέλεσμα.

Επεμβάσεις Μαστού

Οι επεμβάσεις μαστού περιλαμβάνουν:

1) Η ογκετομή είναι η εκτομή του όγκου που γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε οι γύρω ιστοί από τον όγκο να μην έχουν νόσο, δηλαδή να υπάρχουν υγιή όρια εκτομής.

2) Η ευρεία εκτομή είναι η εκτομή του όγκου με αρκετό υγιή ιστό γύρω γύρω από την βλάβη.

3) Η τεταρτεκτομή είναι η αφαίρεση ολόκληρου του τεταρτημορίου του μαστού, μέσα στο οποίο βρίσκεται η βλάβη.

4) Η μαστεκτομή είναι η αφαίρεση ολόκληρου του μαστού (δέρμα-θηλή-θηλαία άλως-μαζικός αδένας-περιμαστικό λίπος-θήκη του μυός μπροστά από τον οποίο βρίσκεται ο μαστός-μείζων θωρακικός). Σε μερικές περιπτώσεις χρειάζεται να συμπληρωθεί με λεμφαδενικό καθαρισμό της μασχάλης, αυτό γίνεται επίσης όταν η βιοψία του λεμφαδένα φρουρού δείχνει ότι οι πρώτοι λεμφαδένες είναι διηθημένοι από καρκίνο.

5. Η βιοψία του λεμφαδένα φρουρού, γίνεται για να αποφευχθεί ο λεμφαδενικός καθαρισμός της μασχάλης. Αφαιρούμε τους πρώτους λεμφαδένες που λαμβάνουν την λέμφο από τον μαστό, αφού έχει προηγηθεί η σήμανση τους είτε με σκιαγραφικό είτε με ραδιοφάρμακο (για να εντοπισθούν). Στη συνέχεια τους στέλνουμε για ιστολογική εξέταση και εάν είναι διηθημένοι από τη νόσο ακολουθεί ο λεμφαδενικός καθαρισμός της μασχάλης, εάν δεν είναι διηθημένοι η επέμβαση τελειώνει εκεί.

6) Η υποδόρια μαστεκτομή είναι η αφαίρεση μόνο του μαζικού αδένα.

7) Η ογκοπλαστική επέμβαση, είναι η επέμβαση εκείνη που διενεργούμε όταν πρόκειται να παραμορφωθεί ο μαστός από την αφαίρεση ενός όγκου, όταν δηλαδή ο εναπομείναντας μαστός δεν θα είναι συμμετρικός με τον άλλο μαστό ή όταν ο όγκος είναι σε τέτοια θέση που το αποτέλεσμα της ογκεκτομής δεν θα είναι αισθητικά άριστο. Μερικές φορές όμως μπορεί να χρειαστεί να επέμβουμε και στον άλλο μαστό, για να έχουμε βέλτιστο αποτέλεσμα.

fssfsbb

8) Πλαστικές επεμβάσεις-επανορθωτικές είναι οι επεμβάσεις εκείνες που εκτελούνται μετά από μαστεκτομή. Μπορεί να γίνουν ταυτόχρονα με τη μαστεκτομή ή σε δεύτερο χρόνο, ανάλογα με την κάθε ασθενή ξεχωριστά.

gvds

Tοποθέτηση διατατήρα για τη δημιουργία χώρου, ώστε να τοποθετηθεί πρόθεση σιλικόνης σε δεύτερο χρόνο.

ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΗΘΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΣΤΟ?

ΤΟ ΛΕΜΦΟΙΔΗΜΑ (ΠΡΗΞΙΜΟ) ΤΟΥ ΑΝΩ ΑΚΡΟΥ ΚΑΙ Η ΑΣΣΥΜΕΤΡΙΑ ΤΩΝ ΜΑΣΤΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΠΕΜΒΑΣΗ, ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ.

Με την εξέταση για τον λεμφαδένα φρουρό και τις ογκοπλαστικές τεχνικές μπορούμε να σε βοηθήσουμε να μην εμφανιστεί πρήξιμο στο χέρι και να έχεις άριστο αισθητικό αποτέλεσμα. Πιστεύεις ότι έχουν σημασία?

dgvds

Αποκατάσταση με κρημνό από την κοιλιακή χώρα