Γενικά

Aσφαλέστερος κρίνεται ο προγραμματισμός ενός χειρουργείου για την αποκατάσταση της κήλης του κοιλιακού τοιχώματος συγκριτικά με την υποβολή του ασθενούς σε έκτακτο χειρουργείο

Με τον όρο κήλη νοείται η προβολή μέρους ενός ενδοκοιλιακού σπλάχνου (συνήθως εντέρου) στο κοιλιακό τοίχωμα, μέσω ενός στομίου...

Προσοχή στη μεγάλη αύξηση εμφάνισης, του καρκίνου θυρεοειδούς

Καρκίνος θυρεοειδούς αδένα Παρατηρούμε μια αύξηση του καρκίνου του θυρεοειδούς τα τελευταία χρόνια. Αυτή η αύξηση αφορά τόσο ενήλικες...